Система пожежогасіння

Автоматичні установки пожежогасіння.

     Автоматична установка пожежогасіння (АУПГ) — установка пожежогасіння, автоматично спрацьовує при перевищенні фактором (факторами) пожежі граничних значень в зоні, що захищається. Відмінною особливістю автоматичних установок є виконання ними і функції автоматичної пожежної сигналізації. При цьому, всі автоматичні установки пожежогасіння можуть приводитися в дію ручним і автоматичним способом. Спринклерні установки пожежогасіння приводяться в дію, як правило, автоматично. Можливий варіант дистанційного (у тому числі ручного пуску спринклерних установок, шляхом підключення до термозамку систем электроконтроля. Системою спонукання, в даному випадку, є електричний провід, з нагрівальним елементом встановленим на термозамке. Будівлі, споруди і будови повинні бути оснащені автоматичними установками пожежогасіння у випадках, коли ліквідація пожежі первинними засобами пожежогасіння неможлива, а також у випадках, коли обслуговуючий персонал знаходиться в захищаються будівлях, спорудах і будівлях не цілодобово.

Автоматичні установки пожежогасіння повинні забезпечувати досягнення однієї або декількох з наступних цілей:
- ліквідація пожежі в приміщенні (будівлі) до виникнення критичних значень небезпечних факторів пожежі;
- ліквідація пожежі в приміщенні (будівлі) до настання меж вогнестійкості будівельних конструкцій;
- ліквідація пожежі в приміщенні (будівлі) до заподіяння максимально допустимого шкоди нього майна;
- ліквідація пожежі в приміщенні (будівлі) до настання небезпеки руйнування технологічних установок.

Тип автоматичної установки пожежогасіння, вид вогнегасної речовини, спосіб його подачі в осередок пожежі визначаються залежно від виду горючого матеріалу, об’ємно-планувальних рішень будівлі, споруди, будови і параметрів навколишнього середовища.

В реальних умовах вогнища пожежі можуть виникнути в місцях, важкодоступних для доставки диспергованих і пінних вогнегасних речовин, що подаються стаціонарними установками пожежогасіння з утворенням численних «тіньових» зон. З цих причин стаціонарні установки пожежогасіння часто забезпечують тільки локалізацію пожежі. Крім того, ряд установок за принципом дії призначений тільки для локалізації пожежі. До них відносяться автоматичні протипожежні затвори і двері, водяні завіси та ін. У зв’язку з викладеним застосування автоматичних установок пожежогасіння передбачає обов’язкову участь у ліквідації локалізованого пожежі оперативних підрозділів пожежної охорони або добровільних формувань.

Водяні АУПГ

Водяні АУПТ — використовують в якості вогнегасної речовини воду або воду з добавками. Підрозділяються за типом зрошувачів на спринклерні та дренчерні.

Дренчерні установки водяного пожежогасіння (ДУВП) застосовують, як правило, для захисту приміщень з підвищеною пожежною небезпекою, коли ефективність пожежогасіння може бути досягнута лише при одночасному зрошенні всій захищається площі. Дренчерні установки застосовують, крім того, для зрошення вертикальних поверхонь (протипожежних завіс в театрах, технологічних апаратів, резервуарів з нафтопродуктами тощо) і створення водяних завіс (захисту отворів або навколо якого-небудь апарату)

 

  До складу водяній АУПГ входять:

насосні агрегати;
розподільні трубопроводи з зрошувачами;
спонукальні системи;
вузли управління;
запірна, запірно-регулююча й захисна арматура (засувки, вентилі, зворотні клапани);
ємності (резервуари та гідроакумулятори);
дозатори;
компресор;
оповіщувачі;
обладнання електроавтоматики (контролю);
технічні засоби виявлення пожежі.

Пінні АУПГ

Пінні установки пожежогасіння використовуються переважно для гасіння легкозаймистих рідин і горючих рідин у резервуарах, горючих речовин і нафтопродуктів, розташованих як всередині будівель, так і поза ними. Дренчерні установки пінного АПТ застосовуються для захисту локальних зон будівель, електроапаратів, трансформаторів. Спринклерні та дренчерні установки водяного і пінного пожежогасіння мають досить близьке призначення і пристрій. Особливість пінних установок АПТ — наявність резервуара з піноутворювачем і дозуючих пристроїв при роздільному зберіганні компонентів вогнегасної речовини.

 Інша відмітна особливість установок пінного пожежогасіння — застосування пінних зрошувачів або генераторів. Існує ряд недоліків, притаманних усім системам водяного і пінного пожежогасіння: залежність від джерел водопостачання; складність гасіння приміщень з електроустановками; складність технічного обслуговування; великий, а часто непоправний збиток захищається будівлі.


Газові АУПГ

Сукупність технічних стаціонарних технічних засобів пожежогасіння для гасіння вогнищ пожежі за рахунок автоматичного випуску
газової вогнегасної речовини (складу). За конструктивним виконанням можуть бути двох типів: централізовані і модульні. В якості
вогнегасних речовин використовуються зріджені і стиснуті гази.

Зріджені:                                      Стислі:                До складу газової АУГП входять:
хладон23;                                    азот;                   розподільні трубопроводи з насадками;
хладон125;                                  аргон;                 спонукальні системи;
хладон218;                                  інерен.               батареї;
хладон227еа;                                                         секції набірні;
хладон318Ц;                                                           спонукально-пускові секції;
шестифтористая сірка;                                          розподільники повітря; 
двоокис вуглецю                                                    розподільні пристрої;
                                                                                розподільні пристрої;
                                                                                балон-ресивер;
                                                                                зарядна станція;
                                                                                оповіщувачі;
                                                                                електроавтоматика (контролю), технічні засоби виявлення пожежі.

 

 

 Порошкові АУПГ

Порошкові АУПТ використовують огнетушащий порошок. Застосовуються для локалізації і ліквідації пожеж класів А, В, С та електрообладнання (електроустановок під напругою). Установки можуть застосовуватися для локалізації або гасіння пожежі на захищається площі, локальне гасіння на частині площі або об’єму, гасіння всього захищуваного об’єму.

 

 

Останні новини

Забудовувати Київ будуть тільки після узгодження з громадськістю
Віталій Кличко заявив, що Київрада не розглядатиме земельні та будівельні питання без попередньог…
Всі новини